Κεραμικά αντικείμενα

Ιστορία της Κρητικής Κεραμικής

Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  

Τουρκοκρατία 1645-1898

Σε μια πρώτη φάση (1645-1770) τα bisquit με αργιλικό διάκοσμο συνεχίζουν να υφίστανται αλλά τα εφυαλωμένα αρχίζουν να σπανίζουν και διακοσμούνται μόνο από ένα απαλό ανοιχτό πράσινο χρώμα. Παράλληλα εισάγονται από τη Ρόδο εφυαλωμένα δίχρωμα χαρακτηριστικά πιάτα. Τα μεγάλα αγγεία, ιδιαίτερα τα πιθάρια, συνεχίζουν την ακμή τους εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής λαδιού τον 18ο αιώνα. Ο διάκοσμος όμως μειώνεται.

Στη δεύτερη φάση της τουρκοκρατίας (1770-1898) οι συνεχείς ένοπλες επαναστάσεις των Κρητικών έναντι του κατακτητή δημιουργούν μια βαθιά κοινωνική και οικονομική αστάθεια. Έπεται μεγάλη συρρίκνωση της πάσης φύσης παραγωγής. Το επίπεδο διαβίωσης χαρακτηρίζεται από τα απόλυτα απαραίτητα για την επιβίωση. Τα εφυαλωμένα δοχεία παύουν να κατασκευάζονται και τα άλλα είδη υπάρχουν στις απλούστερές τους μορφές.


Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας