Εθνογραφική Έκθεση

Ταξινομική Παρουσίαση της Έκθεσης

Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  

4. Παραγωγή, εμπόριο

Η παραγωγή εργαλείων και σκευών θα διαμορφώσει ένα καινούργιο περιβάλλον από τέχνεργα και ειδικευμένους τεχνίτες που θα εξυπηρετούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ανθρώπινης Ομάδας. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν ο Άνθρωπος προχωρεί στην πλεονάζουσα παραγωγή την οποία θα προσφέρει ως αντάλλαγμα άλλων προϊόντων που λείπουν από το περιβάλλον του ή δεν μπορεί να κατασκευάσει. Είναι η απαρχή του Εμπορίου και της συναλλαγής, της αποθήκευσης και των αριθμητικών υπολογισμών.


5. Μετακίνηση, μεταφορές, επικοινωνίες

Διευκολύνουν τη συναλλαγή, που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον παραγωγό και το μεσάζοντα έμπορο, επιβάλει τη μετακίνηση του ανθρώπου με διάφορα μέσα και τη μεταφορά των προϊόντων προς ανταλλαγή. Παράλληλα δημιουργούνται μέσα και όροι επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Οι εμπορικές συναλλαγές διευκολύνουν την πολιτισμική διεύρυνση και τις επιρροές.


6. Ήθη και Έθιμα

Αποτελούν τις πρωτόλειες εκφράσεις της κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπινων Ομάδων για μια ευρύτερη συνοχή μεταξύ των ατόμων που την αποτελούν και μια ενδυνάμωση της ψυχολογίας τους έναντι άμεσων ή έμμεσων κινδύνων.


7. Κοινωνική Οργάνωση

Επιβάλλεται από το οικογενειακό κύτταρο έως το σύνολο της Ομάδας ή των Ομάδων (φύλων, Εθνών) και περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των προηγούμενων Τομέων, καθώς και καινούργιων χώρων που απορρέουν από τον Τομέα της Κοινωνικής Οργάνωσης και που αφορούν τη Τέχνη, τη Δικαιοσύνη, τη Θρησκεία, την Ιδιοκτησία, τον Πόλεμο κ.α.Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας