Κεραμικά αντικείμενα

Ιστορία της Κρητικής Κεραμικής

  Επόμενη σελίδα  

10ος - 20ος ΑΙΩΝΑΣ

Δεύτερη Βυζαντινή περίοδος 961-1205

Ελάχιστες αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν γίνει στην Κρητική ύπαιθρο για την περίοδο αυτή και γενικά είναι πολύ περιορισμένες. Υποθέτουμε ότι μεταξύ 800 και 961 η μεγάλη παρακμή της οικονομίας στη Μεγαλόνησο καθώς και η Αραβοκρατία συρρίκνωσαν την παραγωγή πάσης φύσης προϊόντων και επομένως την κεραμική. Τοποθετούμε στην περίοδο αυτή αντικείμενα με παχιές παρειές, χωρίς κανένα διάκοσμο, χωρίς υάλωμα, με λιασμένες παρειές στο νωπό δοχείο με κάποιο βότσαλο. Από τμήματα αγγείων συμπεραίνουμε ότι εξακολουθούν να κατασκευάζονται απλουστευμένες μορφές της πρώτης βυζαντινής περιόδου που ανάγονται στην αρχαιότητα.

Τον 10ο με 12ο αιώνα η κεραμική που παρατηρείται στην Επαρχία είναι εγχώριας παραγωγής, όμοια με τους προγενέστερους αιώνες, με την εμφάνιση, ολοένα και πιο πυκνά, εισαγόμενη από το Βυζάντιο εφυαλωμένη κεραμική με το χαρακτηριστικό διάκοσμο της εποχής. Τον 12ο αιώνα τα κρητικά αγγεία bisquit έχουν εκλεπτυστεί και ορισμένες μορφές μιμούνται αιγαιοπελαγίτικα πρότυπα που κυκλοφορούν ευρέως στη βυζαντινή επικράτεια. Παράλληλα εμφανίζονται ανοιχτά δοχεία, με παχύ και κοντό πόδι, εφυαλωμένα, μονόχρωμα καφέ σκούρα ή πράσινα σκούρα, εγχώριας παραγωγής, που πιθανόν έχουν τελετουργική χρήση γιατί τα όστρακά τους συναντώνται στην περιφέρεια παλαιών εκκλησιών.

Συμπτωματικά έχουν βρεθεί δοχεία προερχόμενα από την Αίγυπτο και από την Λιβύη.


  Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006 - 2013, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Αναμνηστικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια της Κρήτης