Εθνογραφική Έκθεση

Ταξινομική Παρουσίαση της Έκθεσης

  Επόμενη σελίδα  

Η έκθεση διαιρείται σε 7 εθνολογικούς Τομείς που σχετίζονται με την εξελικτική πορεία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι Τομείς αυτοί δεν είναι ερμητικοί: από ένα στάδιο εξέλιξης και ύστερα συμπορεύονται με αλληλοεπιδράσεις ώστε να ολοκληρωθεί με πλήρη αρμονία η λειτουργία μεταξύ τους. Η ταξινομική λογική των 7 τομέων στηρίζεται στις βιολογικές αναγκαιότητες επιβίωσης και προσαρμογής του ανθρώπινου είδους και στις μεθόδους που εφαρμόζει για την πληρέστερη ικανοποίηση τους.

Η διαδοχή των 7 τομέων έχει ως εξής:

1. Διατροφή

Είναι η πρωτεύουσα ανάγκη για την επιβίωση όλων των ζώντων όντων. Ο Άνθρωπος την καλύπτει με ποικίλους τρόπους και τεχνικές, ολοένα και πιο περίπλοκες μέσα στην εξέλιξη. Η επιλογή συγκεκριμένων εφαρμογών στη σίτιση περιέχει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για τη μορφή της κοινωνικής οργάνωσης και προσαρμογής της κάθε ανθρώπινης Ομάδας.

2. Αρχιτεκτονική

Ο γενικός αυτός όρος συμπεριλαμβάνει τη βασική για τον άνθρωπο ανάγκη να βρει ή να κατασκευάσει έναν χώρο ασφαλή για τη νυχτερινή ανάπαυση, για αυτόν και την οικογένεια του.


3. Υφαντική

Με τη χρήση μόνιμων καταφύγιων (σπήλαια, καλύβες) που επιτρέπουν την εγκατάσταση εστίας για τη μαγειρική και τη θέρμανση, ο Άνθρωπος αντιμετωπίζει δραστικά το κρύο, αρχικά φορώντας δέρματα ζώων και αργότερα ενδύματα από πλεκτές ζωικές και φυτικές ίνες.



  Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006 - 2013, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Αναμνηστικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια της Κρήτης