Μεταλλικά Αντικείμενα

Μορφολογικά στοιχεία Από Μέταλλο και Ξύλο στην Αρχιτεκτονική του Κρητικού Σπιτιού

  Επόμενη σελίδα  

Τα μορφολογικά στοιχεία από μέταλλο αποτελούν τα λειτουργικά μέλη στα ξύλινα κουφώματα του κρητικού σπιτιού.

Παρ’ όλη τη σπάνη του μετάλλου στους δύσκολους καιρούς των αλλεπάλληλων κατακτήσεων[1], οι ντόπιοι τεχνίτες δούλεψαν το υλικό αυτό μαζί με το ξύλινο κούφωμα με τέχνη, γνώση και μεράκι, δημιουργώντας μικρά ανώνυμα έργα τέχνης και συνέβαλαν στην εξέλιξη της αισθητικής και της αρχιτεκτονικής.

Η μελέτη, η αποτύπωση και η φωτογράφιση των μορφολογικών αυτών στοιχείων της αρχιτεκτονικής στη Κρήτη, σκοπό έχει τη διατήρησή τους στο χρόνο, για την ιστορική μελέτη, την χρησιμοποίησή τους στην αναστήλωση και ως βάση έμπνευσης για τους νεώτερους.


[1] Α΄ Βυζαντινή Περίοδος: 330- 824
      Αραβοκρατία: 824 - 961
      Β΄ Βυζαντινή Περίοδος: 961- 1204
      Ενετοκρατία: 1204 - 1645
      Τουρκοκρατία: 1645 - 1897


  Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006 - 2013, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Αναμνηστικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια της Κρήτης