Κεραμικά αντικείμενα

Κρητικά Παραδοσιακά Κεραμικά και Εισαγόμενα

Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Για την καλύτερη γνώση των παραδοσιακών μορφών της Κρήτης παρουσιάζουμε δύο ταξινομήσεις:

Τη χρηστική που θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια και τη μορφολογική που ενδιαφέρει περισσότερο τους ειδικούς και που δεν θα σχολιάσουμε.

Χρηστική ταξινόμηση

Διαπιστώνουμε ότι στην Κρήτη δημιουργήθηκε μια πλούσια κεραμική μορφολογία που είχε στόχο το κάθε κεραμικό αντικείμενο να εξυπηρετεί αποκλειστικά μια συγκεκριμένη ανάγκη.

Η τάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί ποικιλοτρόπως:

- Η αφθονία του πηλού σε συνδυασμό με τη δεξιοτεχνία και την εφευρετικότητα των Κρητών κεραμιστών ωθούσε στην κάλυψη όλων των καθημερινών αναγκών με εξειδικευμένες μορφές, χαμηλού κόστους σε σχέση με παρόμοια μεταλλικά ή υάλινα αντικείμενα.

- Η Κρήτη είχε πάντα μεγάλο σχετικά πληθυσμό, αλλά σαν νησί απομακρυσμένο στο κέντρο των πελάγων, ήταν απομονωμένη. Επόμενο ήταν οι κάτοικοι να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους με ίδια μέσα και πληθώρα εργαλείων, σκευών και κατασκευών που δεν μπορούσαν να εισάγουν σε τόση ποσότητα και με τόση ευκολία όπως στις ηπειρωτικές περιοχές.

- Οι Κρήτες έχουν έπαρση σε όλες τις μορφές της τέχνης και ο εύπλαστος πηλός είναι ένα εύκολο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, σε επίπεδο λαού, ακόμα και στα πιο απλά χρηστικά αντικείμενα.

Παραθέτουμε, παράλληλα με τα χρηστικά αντικείμενα της νεότερης Κεραμικής, μερικές από τις αντίστοιχες μορφές της Αρχαιότητας που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. έως το 700 μ.Χ.

Στο κείμενο τα αρχαία κεραμικά φέρουν την ονομασία τους (όταν την γνωρίζουμε), τη χρονική περίοδο κυκλοφορίας τους με αρχαιολογικούς όρους καθώς και την απόλυτη αριθμητική χρονολογία, το χώρο εύρεσης στην Κρήτη, τον αρχαιολόγο ανασκαφέα και το έτος δημοσίευσης των ευρημάτων.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα και για μια συγκεκριμένη περιοχή, παρόμοια προσπάθεια.


Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα  


Copyright © 2006, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας